A Juneda s’està construint el Centre Residencial d’Acció Educativa, CRAE, un centre de salut infantojuvenil per a infants i adolescents discapacitats amb guarda administrativa i tutela per part de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) del Departament de Benestar Social i Família.

L’edifici s’ha ubicat en una parcel·la cedida per l’Ajuntament de Juneda i l’obra està finançada per la Diputació de Lleida. L’equipament disposarà de dues plantes, una semisoterrada i l’altra en planta baixa. L’estructura és de formigó armat amb murs pantalla i tancaments de façana en maó cara vista.

La construcció s’ha dividit en dues fases perquè una vegada terminada la primera el centre es pugui posar en funcionament de forma parcial amb una part dels residents i del personal necessari. Finalment, quan es completi la segona fase el CRAE funcionarà completament amb una capacitat total de vint places i vint-i-cinc treballadors.

A la primera fase es portarà a terme l’execució dels fonaments, l’estructura, la coberta, els tancaments exteriors, els accessos, la distribució interior de les habitacions, la sala de treball, el menjador, la sala d’estar, la cuina, els serveis generals, la zona d’administració, la bugaderia, els vestidors i part d’instal·lacions. I a la segona, la resta de la distribució de la zona d’habitacions, l’acabament de la zona d’administració i l’acabat de la planta soterrani.

CRAE: Centro Residencial de Acción Educativa en Juneda construit per Arnó. Edificació