L’obra de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona consisteix en la reforma del servei d’urgències, completant-lo amb 21 boxes d’atenció polivalent, 1 box doble per a crítics i 1 box doble per a politraumàtics, l’àrea de observació (amb 10 boxes), l’àrea de radiologia (amb 1 sala), l’àrea d’administració i l’àrea de magatzems.

Urgencias Hospital Joan XXIII de Tarragona. Obra de renovación realizada por Arnó

Aquestes obres, per a Infraestructures de la Generalitat, afecten part de la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) ja que s’ha hagut d’enderrocar un dels tres quiròfans existents per implantar-ne un de nou.

Durant totes les fases s’ha considerat primordial mantenir el funcionament de les instal·lacions, la seguretat i la neteja. Part de les obres s’han desenvolupat durant períodes de baixa afluència per tal de limitar l’afectació del servei hospitalari. No obstant això, degut a la renovació dels quiròfans i la construcció del nou, s’han hagut de reprogramar operacions derivant pacients cap a altres centres. Les entrades i sortides de personal d’obra i d’usuaris es van planificar per fer-les per llocs separats. De la mateixa manera, les intervencions d’obra es fan amb un condicionament previ de l’espai i  modificant el traçat dels accessos.

La finalitat de portar a terme aquesta obra va ser la d’actualitzar les instal·lacions i optimitzar la distribució per oferir un servei millorat. Entre d’altres, es van fer dos boxes d’aïllament (a conseqüència dels casos d’ébola, encara que en aquest hospital no es va enregistrar cap cas d’aïllament motivat per aquesta malaltia).

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona és ubicat a la Regió Sanitària Camp de Tarragona que ofereix servei a una població de 595.836 habitants. Aquest centre compta amb 336 llits disponibles: 277 llits convencionals, 35 llits de crítics i semicrítics i 24 bressols patològics.

Hospital Joan XXIII de Tarragona. Obra de renovación realizada por Arnó