Viladecans té un nou Centre d’Atenció Primària, el tercer. Aquest centre sanitari, a més de l’atenció primària, acollirà serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva i els serveis de salut mental, que fins ara es donaven en un altre centre de la provincia.

Per la construcció s’han utilitzat materials d’alta resistència, una estructura de sostre bidireccional amb pilars combinats de formigó armat i acer estructural. Per la façana s’han utilitzat panells de formigó amb aïllament projectat per la part interior.

El disseny d’aquesta nova construcció es va fer posant el focus en l’eficiència energètica per tal d’economitzar i racionalitzar el manteniment. Joan Albert Arqués, director general d’Arnó, explica: és molt interessant treballar en projectes centrats en l’eficiència, aquests edificis serveixen a les ciutats per portar a terme plans més sostenibles i rendibles.

La construcció del nou edifici, al costat del parc de la Torre-roja a Viladecans, és una obra per a Infraestructures de la Generalitat amb un pressupost de 3.342.789,99 €. El centre compta amb una planta baixa i dues plantes pis, amb un total de 2.763,58 m2 de superfície construïda.

CAP Viladecans