Operacions de conservació i explotació de carreteres

Operacions de conservació i explotació de carreteres: N-141 de Bossost a frontera francesa (Port Portillón) PK 0+00 a 8+35 i N-230 de Osca a frontera francesa PK 117+363 a 187+090. Túnel de Vielha.
Client: Ministeri de Foment
Pressupost: 17,78 M€
Data: 2014- 2021

Conservació semi-integral de carreteres locals de la Diputació de Lleida Zona 1. Comarques: Segriá, Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell, Noguera i Segarra.
Neteja i sega de cunetes, vialitat hibernal, senyalització i manteniment.
Client: Diputació de Lleida
Pressupost: 8,21M€
Data: 2014- En execució

Operacions de conservació semi-integral d’obra civil, senyalització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al parc de conservació de Lleida.
Neteja i sega de cunetes. Vialitat hibernal. Senyalització, mateniment integral. Servei 24 hores. Sortides de emergència. 500  Km. de  carreteres.
Client: G. C. Carreteres
Pressupost: 11,44 M€
Data: 2014- En execució