Control de trànsit i seguretat viària

 
 

Servei per a la gestió dels elements de servei públic municipal de control de trànsit i de seguretat vial a Lleida (Semàfors, radars, control d’accesos, semàfor vermell i càmeres).
Client: Ajuntament de Lleida
Pressupost: 1,2 M€
Data: 2013- En execució