Manteniment jardineria (Lleida)

Servei de manteniment de la jardineria urbana de Lleida.
Client: Ajuntament de Lleida
Pressupost: 11 M€
Data: 2011-En execució