ASFALTMIN

Mescles ASFÀLTiques d’emissions i consums energètics MÍNims.
El objectiu del projecte és desenvolupar nous procediments de fabricació de mescles bituminoses que suposin reduccions significatives en els consums energètics i en les emissions directes en la central de fabricació, així com en les emissions de fums i olors durant el seu transport i la posada en obra.
Amés, mitjançant la utilització de les mescles  ASFALTMIN es busca obtenir ferms i paviments més duradores gràcies al menor envelliment a curt i llarg termini que patiran els seus lligants bituminosos.
Per últim, el procediment de producció ASFALTMIN ha de facilitar la reutilització de materials recuperats de paviments envellits a taxes de reciclat superiors a les utilitzades amb els procediments de fabricació convencionals i afavorir el reciclat futur de les noves mescles al final de la seva vida en servei.
ASFALTMIN és un projecte de recerca que compta amb un pressupost de 612.890 €, acollit al programa de ajudes CDTI corresponent a la convocatòria 2017
Data: 2017-En execució