Project Description

RAISA – Research on Anti-Icing Solutions for Asphalt Pavements

El projecte RAISA tracta de la investigació i desenvolupament de nous materials bituminosos que permetin reduir les quantitats de sals clorades utilitzades actualment en les operacions de manteniment de la vialitat hivernal. Amb això també busca crear paviments més resistents i durables que estiguin específicament dissenyats per a la seva utilització en zones de clima fred.

L’objectiu és la reducció dels impactes ambientals i econòmics de les actuacions de manteniment i de la vialitat hivernal mitjançant paviments bituminosos anti-gel més ecològic i duradores.

És un projecte de recerca de la convocatòria NUCLIS 2018 d’ACCIÓ 10.

Pressupost: 286.261 €

Data: 2019-En execució