Reutrans

 
 
 

Les empreses Cepsa i Arnó estan treballant en la recerca i desenvolupament de noves capes de trànsit per a carreteres reutilitzant i produint mescles bituminoses a baixes temperatures.
El projecte, anomenat Reutrans, té per objecte promoure la reutilització dels materials obtinguts de ferms envellits també a les capes de trànsit i no només a les capes inferiors, com es feia fins ara a Catalunya. Aquest camp limitat d’aplicació de les tècniques de reciclat impedeix l’aprofitament de tots els residus generats a les obres de conservació de carreteres, exigint consums de matèries primeres que podrien evitar-se i obligant a abocar grans quantitats de residus.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant l’Agencia de Residus de Catalunya, ha resolt incloure entre els projectes de FOMENT DE L’ECONOMIA CIRCULAR subvencionats (convocatòria 2016) el projecte Reutrans presentat per les companyies Cepsa i Arnó. El projecte ha obtingut la millor qualificació de les 68 candidatures avaluades en aquesta convocatòria segons l’Informe Tècnic elaborat per l’Agència Catalana de Residus.
Pressupost: 45.709 €
Data: 2017-En execució