ARNÓ continua invertint en la modernització de les seves centrals de fabricació, millorant la seva eficiència energètica, augmentant les taxes de reutilització compatibles amb la producció de noves barreges bituminoses, reduint les temperatures de fabricació i posada en obra, i per facilitar l’aprofitament de residus i subproductes. Així, al gener de 2024 s’ha completat la instal·lació d’una segona línia de reciclatge a la central AMMANN SB 280, situada a Alguaire (Lleida), mentre avancen els treballs d’adaptació de la central de Tarragona i la implantació de noves instal·lacions per al tractament i protecció de RA (barreges bituminoses recuperades de paviments envellits). Es tracta de les activitats compreses en un projecte dotat amb un pressupost de 1.875.758 €, acollit al Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital, en concurrència competitiva, en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència de l’Economia finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation. El projecte es va iniciar al gener de 2023 i la seva finalització està prevista per al 2024.

Concretament, gràcies a les inversions ja executades, a la central de Lleida ara es poden assolir taxes de reutilització del 65%, introduint fins a 180 t/h de RA, la qual cosa la converteix en la major instal·lació de reutilització de RA de Catalunya i una de les de major capacitat de tota Espanya.