Recentment ens han adjudicat dos nous contractes de conservació de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Un és de 260km de trams de carreteres de parc de Tremp (Lleida) i l’altre, 320km de trams de carreteres de parc de Ponts (Lleida).

Les tasques de conservació, com sabem, són essencials per al manteniment de la seguretat de les nostres vies: vialitat hivernal, atenció a incidències i incidents, neteja de cunetes, mantenir els marges nets, substitució de senyalització i barreres de seguretat, atenció a urgències … totes, tasques indispensables perquè la carretera sigui transitable i segura per a tothom.

Les carreteres són vies de comunicació, estan al nostre servei i cobreixen necessitats essencials (com el seu ús per anar a la feina, a centres educatius, a hospitals…) i necessitats no essencials però importants per a nosaltres i l’economia de moltes zones (com els desplaçaments per oci i turisme).

D’altra banda, els treballs de conservació serveixen per optimitzar els recursos, no és el mateix mantenir que haver de recuperar. I tampoc és igual d’eficient conduir per una via en bon estat que per una via deteriorada. Per això les tasques de conservació han d’anar enfocades també a optimitzar l’eficiència de les carreteres des de les dues perspectives: construcció i conducció.