Les obres acabades deixen aquesta sensació de la feina feta: satisfacció i certa malenconia. Encara que algunes obres són molt ràpides i no arriben a instal·lar-se en la nostra rutina, totes són importants i van deixant empremta.

Un cop passat l’equador de l’any, farem un repàs d’algunes de les obres que hem acabat en els últims sis mesos:

Començarem per una obra urbana, un parc a Cornellà, Canal de la Infanta, on s’han actualitzat les dues zones de jocs infantils, s’han millorat les instal·lacions de reg, s’ha arreglat el talús nord i s’ha construït una nova escala en l’accés nord del parc. En aquestes quatre fotos, es pot veure la zona d’actuació i el resultat.

Ja que hi som amb obres urbanes, aquests mesos també s’han acabat les obres del carrer Leiva, el carrer Radas i els carrers Indibil i Sant Fructuós de Barcelona. En aquests carrers, entre d’altres coses, s’han arreglat els paviments de calçada i voreres, com es pot veure en les següents fotografies.

Per acabar aquest primer repàs, recordem també dues obres de diferent envergadura en l’àrea d’edificació. L’obra realitzada al CEIP Areny, on a partir de l’estructura d’un poliesportiu ja feta es va pavimentar la pista i es van fer la coberta, els vestidors i el tancament. I la construcció del CEIP Palau d’Ametlla, a Montornès del Vallès, un centre d’educació i primària de dues línies, pista esportiva, urbanització del solar i tancament.