Cada any l’Associació Nacional de Empresaris Fabricants d’Àrids (ANEFA) ofereix unes estadístiques del consum d’àrids a Espanya durant l’any anterior.

Durant l’any 2016 s’han consumit un total de 120,6 milions de tones, de les quals  96,6 tn es van destinar a la construcció.

Prop d’1 milió de tones dels àrids consumits van ser d’àrids reciclats, donant una segona vida a materials utilitzats que d’altra manera sortirien del cicle del que s’anomena economia circular.

Els àrids són sorres, gravetes i roques fragmentades, s’utilitzen en la construcció i també en altres indústries com la farmacèutica, cosmètica, depuració d’aigües, paperera, alimentària, agricultura…

Segons aquestes xifres, cada un de nosaltres hem consumit durant l’any 5.7 Kg diaris d’àrids, de fet aquesta és la segona matèria primera més consumida després de l’aigua.

20170905 consum arids 2016

20170905 us dels arids industries

Algunes dades sobre àrids (2015)