L’Ajuntament d’Alpicat ha adjudicat a l’empresa Benito Arnó la rehabilitació de l’edifici “Cal Negre” per la implantació de les oficines administratives municipals per un import de 825.643  € (sense IVA).

L’edifici consta de planta baixa, 2 plantes pis, 1 planta sota coberta, 1 planta coberta a tres aigües i 1 planta soterrani amb accés per una placeta continuació de la plaça d’Espanya. Inclòs en aquesta planta soterrani, i per sota de la rasant de planta baixa, trobem un celler amb volta de pedra.

L’edifici va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) l’any 2010, i es troba catalogat i inclòs a l’inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

A la planta soterrani hi haurà un petit espai per quartet de la neteja, una sala de exposicions de funcionament temporal, sala d’espera, nucli de comunicació vertical de l’edifici i traster.

A la planta baixa seran el vestíbul principal, zona d’espera, lavabos, nucli de comunicació vertical, llocs d’atenció al públic i una passarel·la de nova execució per comunicació amb l’edifici veí “La Unió”, on s’ubicarà la sala de plens.

A la planta primera, segona i planta sota coberta trobarem zones d’administració, despatxos, sales de reunions i lavabos.

A la planta coberta, s’ubicaran els elements d’instal·lacions de ventilació, climatització i xemeneies.

El total de la superfície construïda és de 1.034 m2.

20170803 SEGRE Adjudicacio Alpicat piscines i cal negre