Benito Arnó col·labora amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins de Madrid en un projecte de recerca del Ministeri sobre àrids en capes de rodament.

El Departament d’enginyeria i morfologia del terreny de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Madrid està duent a terme un projecte d’investigació del Ministeri sobre àrids en capes de rodament i estan assajant diferents tipus de roques, entre elles la nostra andesita.

Fins ara s’han realitzat les anàlisis químiques, de mineralogia i làmina portaran a terme la fase de proves de susceptibilitat davant les microones, conductivitat elèctrica, tèrmica, etc. Totes aquestes anàlisis les està realitzant la investigadora i geòloga, Laura Trigos, qui està realitzant la tesi al departament.

Els resultats obtinguts de les primeres anàlisis descriuen la nostra andesita com una roca volcànica hipocristal·lina amb textura porfírica, de gra mitjà, panidiomorfa composta per albita 50,7%, hornblenda 24,1%, montmorillonita 6,4% i quars 18,8%.

En aquestes fotos, que semblen una vista des de l’espai d’una base científica, es distingeix la seva composició:

Composición de la andesita de Benito Arnó como una roca volcánica hipocristalina con textura porfídica, de grano medio, panidiomorfa compuesta por albita 50,7%, hornblenda 24,1%, montmorillonita 6,4% y cuarzo 18,8%.