Cada any, el departament de qualitat realitza un pla de seguiment, basat en uns objectius previs de qualitat i medi ambient als diferents centres de treball de l’empresa. Aquests objectius es plantegen amb la finalitat de millorar la qualitat de les nostres activitats, reduir l’impacte mediambiental que el nostre treball pugui tenir i/o estalviar o reutilitzar recursos. A més, forma part d’un Sistema de Gestió Integrat de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos segons les normes ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001.

Aquest any hem publicat una memòria mediambiental basada en l’experiència de l’últim any en la qual recollim el consum i els objectius de 2016 i les iniciatives i propostes de millora que tenim en marxa.

El document de la memòria es pot descarregar en pdf en la secció Autocontrol-Medi ambient.