comunicaciones de Arnó seleccionadas para presentar en la XIV Jornada Nacional AsefmaLa propera setmana, els dies 22 i 23 de maig, es celebrarà a Madrid la XIV Jornada Nacional d’Asefma. Un esdeveniment que reunirà acadèmics, tècnics i professionals de l’asfalt per parlar sobre conservació de carreteres i emissions de CO2.

Cada any es seleccionen sis comunicacions lliures perquè els seus autors les presenten, en aquesta ocasió, han seleccionat dos comunicacions d’Arnó que presentaran els nostres responsables de R+D+i, Jorge Ortiz i Xavier Crisén. Les comunicacions seleccionades són:

  • Interfases bituminoses millorades per a incrementar la durabilitat dels ferms: tensions màximes, temps de càrrega i velocitat de cisalla.
  • Impactes ambientals de les mescles bituminoses segons el model ECCO2.

En la primera comunicació es presentaran els resultats dels càlculs realitzats per a efectuar la millor aproximació a les condicions reals dels ferms i els resultats obtinguts amb els assajos de tall sobre testimonis extrets d’un tram experimental. Aquesta recerca es fa sota el projecte SUPERBIT que busca desenvolupar noves solucions per obtenir regs d’adherència més efectius des del punt de vista de la durabilitat dels ferms.

A la segona comunicació, es presentarà l’eina ECCO2 per calcular els impactes ambientals de mescles bituminoses produïdes amb diferents materials i tecnologies, i en condicions de producció molt diverses. Aquesta eina s’ha basat en la metodologia Anàlisi del Cicle de Vida.

ECCO2 està disponible (properament) a la web d’Arnó com a eina de lliure accés per calcular l’indicador de canvi climàtic o petjada de carboni.

Aquestes comunicacions, així com les altres 4 seleccionades, concorren al premi Millor comunicació Lliure del 2019.

Les votacions i la consulta i descàrrega de les comunicacions es pot fer a la web d’Asefma.

La Jornada, com ja és habitual, es pot seguir també online i al debat paral·lel a Twitter amb el hashtag #XIVJornadaASEFMA.