El proper dia 14 de setembre, a Hèlsinki, previ a la Conferència Mundial sobre Explosius i Voladures organitzada per la Federació Europea d’Enginyers d’Explosius (EFEE), se celebra el ‘Clustering workshop Sustainable Low Impact Mining (SLIM) – Best practices in Raw Materials in Europe ‘, on es parlarà sobre les últimes novetats del projecte SLIM pel que fa a la reducció dels impactes de la mineria a l’extracció de matèries primeres.

‘Clustering workshop Sustainable Low Impact Mining (SLIM) –

Best practices in Raw Materials in Europe’

Dia: 14 de setembre.

Hora: 14: 00h – 18: 30h.

Lloc: Scandic Marina Congress Center, Hèlsinki, Finlàndia

Més informació: https://www.efee2019.com/programme/slim-workshop/

https://www.slim-project.eu/

Resum:

Al workshop s’oferiran respostes per reduir els impactes de la mineria a l’extracció de matèries primeres. Aquestes respostes estan basades en els treballs d’investigació duts a terme pel projecte SLIM, liderat per la Universitat Politècnica de Madrid i en el qual participen diverses empreses europees, entre elles Benito Arnó des de la seva pedrera El Aljibe (Toledo).

En tractar-se d’un esdeveniment de clúster, també participen integrants d’altres projectes que treballen sobre la mateixa temàtica.

Programa:

  1. Benvinguda, per Jari Honkanen, President de la Federació Europea d’Enginyers d’Explosius (EFEE).
  2. SLIM: tecnologia de voladura per millorar la mineria, per José A. Sanchidrián, Universitat Politècnica de Madrid. projecte SLIM.
  3. Quantificació en la mineria de superfície: els mesuraments com a clau per a les millores, per Andreas Gaich, Peter Schimek i Philipp Hartlieb, 3GSM, VA Erzberg i Montanuniversität Leoben. projecte SLIM.
  4. Un enfocament innovador per als mètodes de prevenció de riscos d’explosió basada en voladures, per Piotr Mertuszka KGHM Cuprum. projecte SIMS.
  5. Mostreig i anàlisi en línia en el control de pendents en bancs de granallat i classificació de mineral a granel, per Jukka Raatikainen, IMA Engineering Ltd Oy. projecte ITERAMS.
  6. Desenvolupaments sostenibles de disseny d’explosius i explosions, per Paulo Couceiro, MAXAM. projecte SLIM.
  7. Anàlisi de raigs X de minerals en temps real per a una mineria eficient i sostenible, per Janne Paaso, VTT Centre d’investigació tècnica de Finlàndia. Projecte X-MINE.
  8. Llicència social per a operar: Due Diligence per a un enfocament de mineria sostenible, per Juan Capeáns, Zabala Innovation Consulting. projecte SLIM.
  9. Discussió i conclusions.

SLIM Project ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea.