La implantació de la metodologia BIM per a la gestió d’obres ja està sent implantada pels diferents licitadors d’obres. Infraestructures de la Generalitat comença a demanar-ho en gairebé totes les seves obres d’edificació i puntua positivament a aquells que presentin el projecte amb aquesta metodologia. Un dels primers projectes que s’han realitzat d’aquesta manera ha estat el Centre d’Atenció Primària de Sant Pere de Ribes, al qual treballem

A nivell nacional, hi ha un calendari d’implantació:

  • 12 de març de 2018, ús recomanat de BIM en licitacions públiques.
  • 12 de desembre de 2018, ús obligatori de BIM en licitacions públiques d’edificació.
  • 26 de juliol de 2019, ús obligatori de BIM en licitacions públiques d’infraestructures.

20170919 Implantacio us BIM en obra-Arno

BIM (Building Information Modeling) és una metodologia de treball per a la gestió de projectes d’obres, tant edificació com obra civil, de forma col·laborativa mitjançant una maqueta digital amb una base de dades (esBIM). D’aquesta manera es poden gestionar tots els elements de la infraestructura.
Poder visualitzar totes les parts de la construcció d’un edifici, per exemple, suposa controlar amb total fiabilitat el pas de les diferents instal·lacions per l’interior de les infraestructures.

De moment, la integració dels projectes és gradual i depèn molt del nivell de preparació en aquesta eina dels implicats en els projectes. La gestió de canvis i modificacions en obra encara suposa alguns reptes, però s’espera que es vagin superant els primers passos del canvi i que aquesta forma de treballar aporti tots els beneficis que li són associats: eficiència de treball, reducció de costos, major col·laboració entre les parts.