Recentment s’ha publicat un article en Interempresas.net sobre uns treballs realitzats en la pedrera El Aljibe (Toledo) per a una recerca sobre la fragmentació de la roca seguint el concepte del ventall de fragmentació-energia. Els treballs de recerca han estat realitzats per la Universitat Politècnica de Madrid i finançats parcialment per la “Càtedra Maxam” (Maxam Civil Explosives).

En la pedrera El Aljibe es van dur a terme les voladures on es van realitzar els mesuraments de la granulometria per, sense entrar en els detalls tècnics específics, realitzar l’estudi seguint el model de ventall de fragmentació-energia i descrivint la fragmentació per voladura. Per a això es van instal·lar càmeres i un sistema d’anàlisi d’imatges que permetia prendre mesuraments dels fragments de material en l’entrada de la trituradora primària.

L’article recopila altres estudis sobre aquest tema des de 1970, mostra les diferències respecte al treball experimental realitzat per l’equip d’I.T.S.I Mines i Energia de la UPM i resumeix els resultats i gràfics obtinguts.

La pedrera El Aljibe està situada prop de la localitat Almonacid de Toledo, és una pedrera milonítica, el material de la qual s’usa principalment pel balast de les vies de trens d’alta velocitat i convencionals.

Font: https://www.interempresas.net/Mineria/Articulos/223438-relacion-entre-consumo-especifico-y-fragmentacion-abanico-fragmentacion-energia.html