Recentment han començat les obres de urbanització de la plaça de la Catedral de Tortosa, obra que realitzem  per l’Ajuntament de Tortosa.

Les obres consistiran en el cobriment, museïtzació de les restes arqueològiques situades a la plaça i urbanització de la plaça donant continuïtat amb la plaça de l’Absis i la resta d’immediacions.

El subsòl d’aquest terreny està considerat Bé Cultural d’Interès Nacional. Per aquest motiu es realitzarà una plaça elevada que permeti que es puguin visitar les restes arqueològiques. L’elevació de la plaça servirà com a protecció de les restes i al mateix temps dona continuïtat a la façana fluvial i es crea un nou mirador de la ciutat cap a l’Ebre.

Actualment, s’estan portant a terme els primers treballs consistents en enderroc de la tanca de les restes i altres elements i l’excavació de l’àrea que formarà part de la zona d’exposició d’aquestes restes.

La superfície de treballs que abasten les obres són 2.055,53 m2 més 1.384,58 m2 de cobriment.

inicio de las obras en la plaza de la catedral de Tortosa-benito arno

restos arqueologicos de la plaza de la catedral de tortosa-benito arno