Aquestes últimes setmanes la cosa ha anat de publicacions.

El número 38 de la revista Asfalto y Pavimentación d’ASEFMA inclou un article dels nostres companys de R+D+I, Jorge Ortiz Ripoll i Xavier Crisen, i el Laboratori de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya, Rodrigo Miró i Adriana Martinez, titulat: “Valoració d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de mescles bituminoses mitjançant el model ECCO2”.

L’article correspon a la comunicació premiada en la XIV Jornada Nacional d’ASEFMA com a “Millor Comunicació” per la seva alta qualitat tècnica i per oferir una eina oberta per a la quantificació d’emissions en el cicle de vida de les mescles bituminoses, des de la fabricació fins a la posada en obra: ECCO2.

ECCO2 és una eina de càlcul que estima els impactes ambientals de mescles bituminoses.

L’article i l’eina pertanyen al projecte Asfaltmin que compta amb el suport del CDTI- Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial. L’article es pot descarregar en aquest enllaç “Valoración de emisiones de gases de efecto invernadero de mezclas bituminosas mediante el modelo ECCO2” i també es pot consultar la revista completa aquí.