economia circular-sostenibilidad-ArnóUn nou concepte s’ha posat de moda i esperem que no per això acabi perdent validesa o rellevància. Parlem de la “economia circular”.

Aquest model pretén deixar de costat l’habitual model d’economia lineal –produir, usar, tirar-, l’economia circular aposta per que els residus no es converteixin en escombraries i un producte pugui tenir moltes i diferents vides/funcions. L’economia circular inclou els residus en un circuit de reciclat, reutilització, recuperació, valorització… A més, promou l’ús d’energies renovables per a les fases de producció, eliminant un altre factor molt ancorat en l’economia lineal.

A l’obra de Camins de l’Horta (Lleida) s’ha reutilitzat l’àrid del fresat per al nou sòl. / En la obra de Camins de l’Horta (Lleida) se han reutilizado los áridos del fresado para el nuevo suelo.

A l’obra de Camins de l’Horta (Lleida) s’ha reutilitzat l’àrid del fresat per al nou sòl. / En la obra de Camins de l’Horta (Lleida) se han reutilizado los áridos del fresado para el nuevo suelo.

D’altra banda, en molts casos, la proposta per al client serà la del lloguer dels béns. Així una vegada hagin complert la seva funció, el client podrà tenir un de nou i l’empresa productora podrà tornar a posar de nou en el circuit els productes rebutjats:

Reciclant-los, utilitzant els materials que es troben en els seus residus.

Convertint els residus en recursos, tornant-los a la naturalesa.

Reutilitzant les parts que puguin seguir funcionant.

Reparant allò que estigui espatllat per donar-li una segona oportunitat.

Aprofitant energèticament el que no pugui ser reciclat.

Al seu torn, l’economia circular preveu que es tinguin en compte els impactes mediambientals en tot el cicle de vida dels productes i que els centres de producció s’agrupin optimitzant els recursos i serveis necessaris.

Font principal: Fundació per a l’Economia Circular http://economiacircular.org/