Les marques vials no van sorgir al mateix temps que les carreteres. Avui dia, les trobaríem a faltar i fins i tot, la manca d’aquestes marques a les nostres vies donaria lloc a conflictes i accidents.

Quan es van començar a construir les primeres carreteres i vies de comunicació a Roma, circulaven per elles, principalment, animals i persones. El trànsit encara que fos abundant no havia requerit d’un marcat especial sobre les vies, tot just fites per marcar la distància a la capital, Roma. No obstant això, s’explica que al s XIV amb motiu del primer any jubilar, la gran afluència de pelegrins va obligar a buscar una solució per separar el trànsit de persones del de carros i es va optar per pintar una línia per dividir la via en dos.
Però aquest fet no va significar que a partir de llavors es comencessin a pintar línies a les carreteres, ni per separar el trànsit ni per organitzar-ho.

No consta que fins 1912 s’utilitzaran marques vials en les carreteres de forma habitual, i sembla ser que va ser aquest any a Michigan quan un metge que havia de realitzar visites a diferents localitats va pintar ell mateix una línia blanca a la carretera per millorar la visibilitat de la via per les nits. Encara que fins els anys 50 no es va estandarditzar i regular el seu ús perquè segueixen els mateixos criteris i les mateixes normes a tots els estats.

A Espanya, es diu que no van començar a aparèixer aquestes marques fins als anys 60, però sembla ser que hi ha fotografies anteriors a aquesta època en què es veuen carreteres pintades, així que no està clar qui ni quan van començar a utilitzar les marques vials en les carreteres espanyoles.

Actualment, no concebem una autopista, ni una incorporació sense que unes línies blanques determinin els carrils o qui cedeix el pas a qui, per exemple. Les marques vials constitueixen elements de seguretat imprescindibles en les nostres vies i com a tals, redueixen el nombre de conflictes i accidents a les carreteres, per això és tan important mantenir-les en bon estat i que compleixin els estàndards.

Us deixem amb un vídeo d’un treball de pintura en una obra recent entre Verdú i Sant Martí de Maldà (veure projecte):