Les obres consisteixen en el condicionament de la carretera LV-7021 entre les poblacions d’Artesa de Lleida i el Cogul. Les principals obres son les de millorar l’afermat existent, juntament amb l’eixamplament de la calçada i la rectificació de vàries corbes. També està previst eixamplar les dos estructures existents a Artesa de Lleida per on actualment discorren el Canal d’Urgell i el Canal Auxiliar d’Urgell. Es millorarà el drenatge i també la senyalització.

Està prevista una durada de les obres de 10 mesos.

IMG_2305