A l’era de les comunicacions és important mantenir connectats els espais urbans. A Sabadell s’està portant a terme el perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per a Infraestructures de Catalunya. Aquesta intervenció serà d’un total de 5,2 Km i s’està realitzant per fases.

Perllongament línia FGC Sabadell, arquitectura i instal·lacions de estacions i via i catenària. / Prolongación línea FGC Sabadell, arquitectura e instalaciones de estaciones y vía y catenaria.

Perllongament línia FGC Sabadell, arquitectura i instal·lacions de estacions i via i catenària. / Prolongación línea FGC Sabadell, arquitectura e instalaciones de estaciones y vía y catenaria.

Arnó (en UTE) ha treballat a les obres d’arquitectura i instal·lacions de les dues primeres estacions d’un total de cinc: Sabadell Estació, anomenada definitivament Can Feu-Gràcia, i  Plaça Major. En aquesta obra, quant a arquitectura, s’ha executat tota la compartimentació i divisions, els paviments, revestiments de les estacions i  sostres. Quant a les instal·lacions s’han posat totes les necessàries per al funcionament de les estacions: sistemes elèctrics, ventilació de confort i d’emergència, protecció contra incendis, comunicacions, fontaneria, sanejament i transport vertical.

D’especial rellevància són els sistemes de ventilació d’emergència que permetran evacuar tots els fums d’un incendi en un temps molt reduït.

També treballem (en UTE) a la construcció de la catenària i col·locació de via dins del túnel entre les estacions Plaça Major i Plaça Espanya, un total de 2,1 km. És destacable un creuament de vies (bretelle) format per una doble diagonal. La segona fase d’aquesta obra consisteix en muntar la catenària al sostre del túnel de les estacions Eix Macià i Plaça Espanya.

Les estacions ja estan acabades i en breu seran inaugurades, respecte a la altra part de l’obra pertany a la fase II d’activació del perllongament i està previst acabar-la a principis de 2017.