Som al mig de l’hivern, amb la qual cosa la neu, el gel, les pluges, les boires o les ventades poden ser comuns en moltes de les nostres carreteres. Sempre recordem que és primordial respectar les normes de circulació i extremar les precaucions davant d’una meteorologia adversa, així que ho tornem a repetir: prepara les teves sortides per carretera amb antelació per buscar les millors vies o alternatives, i al volant, atenció i respecte.

El gel és un d’aquests inconvenients que podem trobar-nos, per combatre-ho, els equips de vialitat hivernal utilitzen diferents solucions. D’una banda, hi ha les preventives i de l’altra les curatives, ambdues necessàries i importants.

És important apuntar que el gel no només repercuteix en la seguretat viària en el moment en què es troba a la carretera, també influeix en el deteriorament dels ferms pels processos gel-desglaç que es produeixen en els mateixos. Per tant, la prevenció de la seva aparició és primordial i s’ha de tenir en compte fins i tot en les etapes de projecció de la construcció de la carretera, evitant crear zones d’ombria.

Tipus de fundents

Els fundents són productes, naturals o no, que tenen la propietat d’impedir que es formi gel, baixant el punt de congelació de l’aigua a temperatures inferiors a OºC o de fondre el gel si ja s’ha format.

Clorur de Calci (Ca Cl2): és un subproducte de la fabricació de la sosa. És d’acció ràpida i és eficaç fins als -35ºC. El problema és que és 6 vegades més car que el clorur sòdic, per això se sol usar barrejant-ho amb el clorur de sodi.

Clorur Sòdic (Na Cl): Sal comuna, s’extreu de les mines de sal o per evaporació. És el producte més utilitzat.

És eficaç fins -5ºC, tot i que la mida dels grans influeix en la seva eficàcia, es busquen granulometries * petites, ja que com més fins millor romanen sobre la calçada. No obstant això, sempre es necessita una aportació externa de calories, bé del trànsit a el passar per sobre o del sol.

Clorur de Magnesi (Mg Cl2): és un subproducte de la fabricació de la potassa. Té una alta higroscopicitat **. No està indicat per a tractaments preventius perquè afecta negativament a l’adherència de la carretera.

A Alemanya és més comú el seu ús perquè és més barat que la sal, però a Espanya no s’utilitza.

Urea (CO (NH2) 2): És un producte usat en casos especials ja que té un preu vuit vegades més alt que el de la sal. Necessita aplicar-se amb algun suport, aigua o sorra, perquè romangui sobre la carretera i no és gens corrosiu.

Alcohols i glicols: Aquests també són productes molt cars i per tant, utilitzats en llocs especials, com per exemple, aeroports. No se sol usar en vialitat hivernal.

Un dels principals problemes de les salmorres és el seu efecte corrosiu sobre els elements metàl·lics de la carretera, per això es busquen alternatives que segueixin sent viables econòmicament, que siguin eficaces i disminueixin els efectes negatius.

En aquest sentit, i amb la intenció de minimitzar els impactes ambientals de l’ús de fundents, fa no gaire parlàvem del nostre projecte RAISA (Research on Anti-Icing Solutions for Asphalt pavements), que té com a objectius:

  1. Reduir la quantitat de sal emprada en actuacions preventives i curatives.
  • Reduir els costos econòmics del manteniment de la vialitat hivernal
  • Reduir els costos ambientals de la vialitat hivernal.
  1. Incrementar la vida útil dels paviments sotmesos a operacions de manteniment de vialitat hivernal.
  2. Reutilitzar residus com PFU*** en major proporció que en qualsevol altra aplicació desenvolupada fins al moment.

Termes:

* Granulometria: Mesura i graduació que es porta a terme dels grans d’un material.

** Higroscopicitat: capacitat d’absorció de la humitat. La tenen alguns cossos inorgànics i tots els orgànics.

*** PFU: Pneumàtic fora d’ús.