El consorci de la Zona Franca de Barcelona ha adjudicat l’obra corresponent al moviment de terres, xarxa de connexió de terres i estructura del projecte d’execució de 78 habitatges als edificis del Consorci a les Casernes de Sant Andreu.