La setmana passada es va realitzar una jornada sobre la gestió de la malaltia professional des de diverses disciplines. La sessió va estar organitzada per Asepeyo i les nostres companyes de recursos humans i prevenció i salut van assistir-hi per tal de seguir el tema. A més, en finalitzar l’acte Arnó va rebre un dels certificats que es van lliurar a les empreses que més han contribuït a la prevenció i disminució de la sinistralitat laboral.

L’objectiu per qualsevol empresa és aplicar bones pràctiques per a la millora de la gestió en prevenció de riscos laborals i per això és important tenir un ampli coneixement des dels diferents punts de vista que intervenen. Les nostres companyes van destacar l’interès del tema per oferir una visió de les malalties professionals des de la perspectiva de la gestió, la tramitació, la comunicació i/o la prevenció.

Entrega-certificat-contribucio-disminucio-prevencio-sinistralitat-laboral-Asepeyo-Arno

Entrega-certificado-contribucion-disminucion-prevencion-sinistralidad-laboral-Asepeyo-Arno