L’ajuntament d’Alcarràs ha adjudicat a Benito Arnó e Hijos les obres d’execució de l’arranjament de la xarxa general de camins del seu terme municipal emprant emulsió asfáltica tipus ECR-2 en soteig, incloent la part proporcional d’àrids, maquinària i mà d’obra.