La setmana passada es va celebrar la XIV Jornada Nacional ASEFMA amb el títol “Asfalt 4.0, clau en la conservació preventiva i en la reducció d’emissions de CO2”.

ECCO2, herramienta de cálculo de CO2 desarrollada por Arnó, premio a la mejor comunicación libre 2019 de la XIV Jornada Nacional AsefmaLa comunicació d’Arnó “Impactes ambientals de les mescles bituminoses segons el model ECCO2” va ser guardonada amb el premi de la Jornada, el Premi a la Millor Comunicació Lliure 2019. La presentació d’aquesta comunicació va ser realitzada per Xavier Crisén, que va explicar el funcionament i la base teòrica de l’eina de càlcul de l’impacte ambiental de mescles bituminoses que està disponible a través del nostre web.

Aquesta aplicació suposa una ajuda a l’hora d’anticipar-se les emissions de l’ús i transport de les matèries primeres i de la posada en obra, així com de la maquinaria emprada en el procés, transport i posada de les mescles bituminoses. Aquestes dades són cada vegada més rellevants per a aconseguir una execució responsable i el més sostenible possible.

Es van presentar 5 comunicacions més (es van seleccionar 6 de les 20 comunicacions inscrites), entre les quals hi havia una altra comunicació de Arnó, “Interfases bituminoses millorades per incrementar la durabilitat dels ferms: tensions màximes, temps de càrrega i velocitat de cisalla”, la presentació va ser realitzada per Jorge Ortiz, qui va exposar els resultats del projecte SUPERBIT per explicar les conclusions de l’estudi.

Transformació digital del sector

La Jornada va acollir presentacions sobre la transformació digital de la pavimentació, les emissions CO2 associades a l’estat de conservació de les carreteres, conservació preventiva davant de conservació curativa i les comunicacions lliures dels estudis realitzats per diferents empreses i institucions.

S’ha parlat molt de BIM com una metodologia de treball, aprofitant les dades per integrar el coneixement adquirit, crear equips realment connectats i desenvolupar projectes 4.0. De fons, gairebé en totes les taules, ha estat el tema de la conservació, la necessitat de donar-li més protagonisme per reduir emissions, augmentar la vida dels vehicles i reduir costos. Jorge Ortiz, responsable de R + D + I de Arnó, comentava en una d’aquestes taules rodones, la necessitat d’orientar l’esforç a què la conservació de carreteres sigui un aspecte més a tenir en compte ja en la seva planificació i no només a posteriori .

D’altra banda, Jorge també ha posat èmfasi que cal ser rigorosos a l’hora de parlar d’aquests temes i respectuosos amb els conceptes sostenibilitat i economia circular, que en ocasions es desvirtuen per l’ús abusiu.

Un dels assistents, en la roda de preguntes va puntualitzar que potser el salt diferencial per al sector seria que des d’ASEFMA, com a associació aglutinadora i entitat rigorosa, es busqués l’homologació de la xifra de reducció d’emissions conseqüència de la conservació de carreteres. D’aquesta manera, ningú ho posaria en dubte. La dada que durant la jornada es va oferir va ser d’una reducció del 2% d’emissions.

Així mateix, Breixo Gómez, director tècnic de EAPA, també va fer una crida a que es tingui en compte al sector quan es parli de canvi climàtic i se li doni l’oportunitat de mostrar i demostrar les innovacions que s’estan realitzant o ja s’han realitzat per a la reducció d’emissions.

La Jornada es va tancar amb el lliurament de premis a la Millor Comunicació Lliure, per a Arnó; a les Millors Pràctiques Ambientals, per a Life Battle CO2; a Asfaltero 4.0, per a Aida Marzá i a la Millor Iniciativa Digital, per a la planta connectada d’Eiffage.

També es va fer un repàs a la història de l’Associació, que enguany compleix 45 anys de vida.

Entrega del premio a Mejor Comunicación Libre 2019 para ECCO2. Entrega el premio Rodrigo Miró, profesor de la UPC, recoge Xavier Crisén, d'Arnó.

Entrega del premio a Mejor Comunicación Libre 2019 para ECCO2. Entrega el premio Rodrigo Miró, profesor de la UPC, recoge Xavier Crisén, d’Arnó.

 

Jorge Ortiz durante la pressentación de la comunicación del proyecto SUPERBIT en la XIV Jornada Nacional Asefma.

Jorge Ortiz durante la pressentación de la comunicación del proyecto SUPERBIT en la XIV Jornada Nacional Asefma.