Les empreses Cepsa i Arnó estan treballant en la recerca i desenvolupament de noves capes de trànsit per a carreteres reutilitzant i produint mescles bituminoses a baixes temperatures.

El projecte, anomenat Reutrans, té per objecte promoure la reutilització dels materials obtinguts de ferms envellits també a les capes de trànsit i no només a les capes inferiors, com es feia fins ara a Catalunya. Aquest camp limitat d’aplicació de les tècniques de reciclat impedeix l’aprofitament de tots els residus generats a les obres de conservació de carreteres, exigint consums de matèries primeres que podrien evitar-se i obligant a abocar grans quantitats de residus.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant l’Agencia de Residus de Catalunya, ha resolt incloure entre els projectes de FOMENT DE L’ECONOMIA CIRCULAR subvencionats (convocatòria 2016) el projecte Reutrans presentat per les companyies Cepsa i Arnó.

El projecte, en marxa des de l’1 de gener d’aquest any, té un pressupost de 45.709€. D’aquest, 34.390€ corresponen a Arnó, que es responsabilitzarà de la  producció de les noves mescles bituminoses i de la construcció d’un tram experimental. La resta, 11.319€ corresponen a Cepsa, que dissenyarà i produirà els nous lligams requerits. La quantia total de la subvenció atorgada per l’Agencia de Residus de Catalunya és de 20.000€.

Reutrans va obtenir la millor qualificació de les 68 sol·licituds avaluades en la convocatòria segons constata l’informe Tècnic realitzat per l’Agencia Catalana de Residus.