A l’obra de l’AP2 (Autopistas), de rehabilitació del ferm en diverses zones del tram PK 85 + 990 al 104 + 000 direcció mediterrani, s’ha introduït com a novetat el fresat 3D. Aquest sistema utilitza un disseny capaç de determinar la profunditat del fresat de forma exacta.

Cámara Leica sobre coche para realizar levantamientos topográficos utilizada por Arnó en las obras de la AP2A més, en aquesta obra s’han fet proves amb l’ús d’una càmera Leica sobre un cotxe per a realitzar l’aixecament topogràfic. La càmera pot realitzar un aixecament amb milions de punts a una velocitat de 50km/h, i circulant pel mig de l’autopista aconsegueix llegir els dos carrils.

El sector de l’asfalt s’està movent a un bon ritme quant a innovació i poc a poc es van introduint millores que redueixen els temps, els residus, les emissions i augmenten la precisió o la neteja en obra.

Com a exemples, Arnó és pionera a Espanya en l’ús de l’aplicació d’una beurada d’hidròxid càlcic, diluïda i estabilitzada, com a protecció dels regs d’adherència i la neteja en obra. Benito Arnó també forma part del projecte Reutrans, amb CEPSA, que promou la reutilització dels materials obtinguts de ferms envellits i fa poc vam parlar de la reutilització de materials feta a l’obra de millora dels camins de l’Horta (Lleida).

Reutrans és un projecte desenvolupat gràcies al Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya(PRECAT20): subvencions per a projectes de foment de l’economia circular de l’exercici suport de l’Agència Catalana de Residus.

Trabajos de rehabilitación de asfalto en la AP2-Arnó