Com a constructors fem moltes tipologies d’obres d’edificació: residencial, equipaments esportius, industrials o sanitaris, escoles…

Si parlem d’habitatges, una de les coses que més ens agrada i que potser no es veu a simple vista és quan treballem en projectes amb una orientació molt pensada on s’ha fet una distribució de les estàncies segons criteris de llum i aprofitament del clima.

La bona orientació d’una casa, depèn de les possibilitats del terreny, no és lo mateix tenir una façana que dos, tres o fins i tot quatre (o cinc si considerem el sostre). Així mateix, també depèn del clima del lloc on es vagi a construir, si és molt fred, plujós o calent. I és clar, també dependrà molt de l’estil de vida de les persones que acabin vivint a l’habitatge.

Les façanes a sud són les més calentes perquè reben més sol i les nord, les més fredes per lo contrari. Hi ha qui prefereix col·locar els dormitoris a la façana nord per aprofitar la llum a la zona d’estar i la cuina i n’hi ha qui prefereix que els dormitoris estiguin a la part més calenta de la casa.

No sempre tot és blanc i negre, però es nota quan al projecte de construcció s’ha fet aquesta reflexió i això com a constructors és una cosa que ens agrada.

En el cas del nou projecte que tenim entre mans amb l’equip d’arquitectes de Mejón Arquitectura, Cases amb vida, tenim l’oportunitat de participar en tot el procés de creació i fer també aquesta reflexió sobre qual seria la millor orientació per a les 5 cases que es construiran tenint en compte l’espai de el terreny, el clima d’extrems de Lleida, la distribució interior i la distribució de les cases i l’espai obert.

Per això en aquest cas, l’orientació sud-est aprofitarà els raigs indirectes del sol del matí i part de la tarda i s’aprofitarà la llum durant tot el dia. A l’hivern, aquest aprofitament permetrà mantenir millor la temperatura i a l’estiu, la incidència diagonal del sol també permetrà reduir la calor.

Vivendes baldomer-nova promoció exclusiva de 5 cases unifamiliars a Lleida.