Arnó està construint un edifici amb locals, aparcaments i 39 habitatges a Sant Cugat.

La constructora està portant a terme un projecte de Promusa per a construir 39 habitatges de lloguer per a gent gran, de 1 o 2 habitacions. Als baixos, hi haurà locals comercials amb un total de 1200 m2. També es faran 82 places d’aparcament per donar servei als llogaters o a les persones de la zona.

Actualment, s’està acabant d’executar la fonamentació.

Fonamentació habitatges per a gent gran a Sant Cugat del Valles. Promusa. Benito Arnó

Cimentación viviendas para gente mayor. Fonamentació habitatges per a gent gran a Sant Cugat del Valles. Promusa. Benito Arnó